Protecția siguranței alimentelor și siguranță sporită în unitățile de lucru

Protecția siguranței alimentelor și siguranță sporită în unitățile de lucru

Conform EU-OSHA, în industria alimentară și a băuturilor au loc aproape 24% din toate accidentele de muncă. Sporirea siguranței în unitățile de lucru și a conformității cu legislația privind siguranța este o prioritate înaltă în industria alimentară și a băuturilor, deși siguranța alimentelor este întotdeauna pe primul plan. Acum pot merge mână în mână, grație gamei largi de soluții de identificare de la Brady pentru siguranță în mediul industrial, cu pericol redus de contaminare.

 

Siguranță sporită în unitățile de lucru

Cu soluțiile noastre de identificare și siguranță în mediul industrial, fabricile de alimente și băuturi pot preveni un număr mare de accidente de muncă. Sunt disponibile semne pentru a avertiza lucrătorii în privința pericolelor și a-i informa despre echipamentele de protecție personală pe care trebuie să le poarte. Cu marcajele pentru podele traficul pietonal și cel de vehicule pot fi organizate pe benzi de trafic separate și mai sigure, obiectele mobile și supapele pot fi blocate cu produse de blocare/marcare în timpul întreținerii, iar răspândirea deversărilor pe podeaua unității poate fi prevenită cu soluțiile de control al deversărilor.

 

 

Protecția siguranței alimentelor

Dezvoltăm și oferim mai multe soluții de identificare pentru siguranță cu pericol redus de contaminare, inclusiv:

 • semne și etichete ToughWash rezistente la spălare: nu sunt distruse când sunt expuse la agenți de curățare sau presiune; este disponibilă o versiune ToughWash cu metal detectabil, ca protecție suplimentară;
 • marcaje adezive pentru conducte: aderă strâns pe o serie largă de suprafețe de conducte pentru a evita contaminarea bacteriană;
 • controlul deversărilor: fabricate din polipropilenă obținută prin pulverizarea polimerului topit, cu scame reduse, pentru protecția siguranței alimentelor;
 • blocare/marcare: blocați obiectele mobile și supapele pentru a proteja lucrătorii până la finalizarea întreținerii;
 • marcaje pentru podele: benzi separate pentru traficul pietonal și cel de vehicule în depozite pentru a spori siguranța în unitățile de lucru;
 • etichete privind starea echipamentelor: indicați în mod clar echipamentele considerate adecvate pentru utilizare după inspectare;
 • marcaje logistice: utilizați o serie largă de numere și litere pentru a spori eficiența în depozit.

 

 

Conformitate sporită

Cu soluțiile noastre de identificare pentru siguranță, fabricile de alimente și băuturi pot spori conformitatea cu mai multe directive UE:

 • Directiva 89/391/CEE: îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;
 • Directiva 89/655/CEE: cerințele de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă;
 • Directiva 98/24/CE – riscurile legate de prezența agenților chimici la locul de muncă;
 • Directiva 2000/60/CE – Directiva-cadru privind apa.

De asemenea, soluțiile noastre contribuie la îmbunătățirea conformități cu ISO 14001:

Conformitate sporită

 • ISO 14001 (anexa 1, A.4.7, pregătirea și răspunsul în situații de urgență), organizația trebuie să întocmească un plan pentru situații de urgență, care impune prevederea de materiale absorbante pentru absorbirea lichidelor deversate.

Descoperiți toate soluțiile pentru sporirea siguranței în unitățile de lucru și protecția siguranței alimentelor în ghidul nostru gratuit de produse de identificare pentru industria alimentară și a băuturilor!

 

Obțineți ghidul gratuit

 

formular